Састанак поводом презентације интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС)

Дана 19. септембра 2018. године Фонд здравственог осигурања Републике Српске организовао је презентацију руководству здравствених установа референтног окружења и заинтересованом медицинском особљу осталих здравствених установа у вези са пројектом набавке и имплементације интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) који се спроводи од стране Фонда здравственог осигурања Републике Српске на нивоу цијеле Републике Српске.

Презентација је урађена од стране представника фирми MMSCODE д.о.о. Бања Лука, LANACO д.о.о. Бања Лука и Ericsson Nikola Tesla д.д. Загреб, а домаћин је био ЈЗУ Болница Градишка. Поред поменуте установе, референтно окружење чине:  ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, ЈЗУ „Дом здравља“ Србац и ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица, те надлежна пословница Фонда здравственог осигурања Републике Српске, а изабране институције ће се прве интегрисати са ИЗИС-ом апликативним начином интеграције уз помоћ нових апликација Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Циљеви ИЗИС пројекта су обједињавање свих медицинских података у једну цјелину и интегрисање свих нивоа здравствене заштите у један интегрисани систем. Од здравствених установа обухваћени ће бити домови здравља, болнице и специјалистичке амбуланте у Републици Српској.

Дио централног апликативног система који ће се користити у домовима здравља:

 • модул за породичну медицину (eKarton),
 • модул за педијатрију (ePedijatrija),
 • модул за гинекологију (eGinekologija),
 • модул за хитну помоћ (eHitna),
 • модул за стоматологију (eStomatologija),
 • модул за подршку пословним процесима унутар сљедећих центара/служби (eAmbulanta I):
  • Центар за базичну рехабилитацију (ЦБР),
  • Хигијенско-епидемиолошку службу (ХЕС),
  • Центар за ментално здравље (ЦМЗ),

и заједнички модули за све нивое здравствене заштите:

 • модул за радиолошке претраге (eRadiologija),
 • модул за лабораторијске претраге (eLaboratorija),
 • модул за администрацију (eAdmin),
 • модул за управљање ресурсима (eResursi).

Поред наведених модула, централни апликативни систем омогућава и друге модуле:

 • модул за болничко лијечење (eBolnica),
 • модул за ванболничко лијечење (eAmbulanta II),
 • модул за болничку апотеку и везу са одјелом (bApoteka)
 • модул за подршку пословних процеса надређених институција (eFond/eMinistarstvo)

Дио централног апликативног система који ће се користити у болницама или специјалистичким амбулантама:

 • модул за специјалистичку амбуланту (eAmbulanta II),
 • модул за лабораторијске претраге (eLaboratorija),
 • модул за радиолошке претраге (eRadiologija),
 • модул за болничко лијечење (eBolnica),
 • модул за болничку апотеку (bApoteka),
 • модул за управљање ресурсима (eResursi),
 • модул за администрацију (eAdmin).

ИЗИС систем ће пацијентима поједноставити администрацију и обављање медицинских поступака, смањиће вријеме чекања на медицинске услуге, биће избјегнути физички контакти са здравственим установама, биће могућа стална брига за пацијента, као и интегритет информација о пруженим услугама за неограничен период, а самим тим квалитет услуга лијечења биће побољшан.

 

 

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка