6. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА

Стоматолошка служба као организациона јединица Дома здравља пружа стоматолошку здравствену заштиту становништву у складу са стратегијом примарне здравствене заштите.

Области у којима пружамо заштиту су:

Дјечија и превентивна стоматологија у оквиру које посебну пажњу поклањамо систематским прегледима предшколске и школске дјеце и омладине као и трудница;

Конзервативна и естетска стоматологија уз примјену савремених материјала и поступака;

Ортопедија вилица (ортопедска дијагностика, превенција и терапија под стручним вођењем специјалисте ортопедије вилица);

Стоматолошка протетика (у оквиру службе постоји и властита зуботехничка лабораторија).

Обученим и професионалним кадром, као и употребом савремених материјала, технике и опреме пружамо висок квалитет и широк спектар услуга што за крајњи резултат има потпуну санацију и рехабилитацију усне дупље пацијената и њихово задовољство.

У жељи за постизањем што бољих резултата и подизањем нивоа квалитета услуга Стоматолошка служба ради на константном стручном усавршавању запослених, као и на усвајању нових техника и поступака, сталној набавци боље и новије опреме и праћењу нових трендова у области стоматологије.

 

Запослени у служби:

др Мирјана Миловановић

др Мирјана Миловановић

доктор стоматологије, спец. ортопедије вилице

начелник Стоматолошке службе

др Мирјана Миловановић

доктор стоматологије, спец. ортопедије вилице

Татјана Јовановић

Татјана Јовановић

стоматолошка сестра

надзорна сестра Стоматолошке службе

Татјана Јовановић

стоматолошка сестра

др Владимир Миленковић

др Владимир Миленковић

доктор стоматологије

др Владимир Миленковић

доктор стоматологије

др Мирјана Тошић

др Мирјана Тошић

доктор стоматологије, спец. превентивне и дјечије стоматологије

др Мирјана Тошић

доктор стоматологије, спец. превентивне и дјечије стоматологије

др Оља Вицановић

др Оља Вицановић

доктор стоматологије

др Оља Вицановић

доктор стоматологије

др Сања Илић

др Сања Илић

доктор стоматологије

др Сања Илић

доктор стоматологије

др Станислава Малешевић

др Станислава Малешевић

доктор стоматологије

др Станислава Малешевић

доктор стоматологије

др Марко Матавуљ

др Марко Матавуљ

доктор стоматологије, спец. ортопедије вилице

др Марко Матавуљ

доктор стоматологије, спец. ортопедије вилице

др Ивана Мирјанић

др Ивана Мирјанић

доктор стоматологије

др Ивана Мирјанић

доктор стоматологије

др Биљана Пејић

др Биљана Пејић

доктор стоматологије

др Биљана Пејић

доктор стоматологије

др Жељка Радомир

др Жељка Радомир

доктор стоматологије

др Жељка Радомир

доктор стоматологије

др Наташа Станишљевић

др Наташа Станишљевић

доктор стоматологије

др Наташа Станишљевић

доктор стоматологије

Маријана Делић

Маријана Делић

стоматолошка сестра

Маријана Делић

стоматолошка сестра

Наташа Десанчић

Наташа Десанчић

стоматолошка сестра

Наташа Десанчић

стоматолошка сестра

Стоја Ивановић

Стоја Ивановић

стоматолошка сестра

Стоја Ивановић

стоматолошка сестра

Мирјана Јелача

Мирјана Јелача

стоматолошка сестра

Мирјана Јелача

стоматолошка сестра

Марина Крагуљ

Марина Крагуљ

стоматолошка сестра

Марина Крагуљ

стоматолошка сестра

Драгана Савић

Драгана Савић

стоматолошка сестра

Драгана Савић

стоматолошка сестра

Бранислава Тркуља

Бранислава Тркуља

стоматолошка сестра

Бранислава Тркуља

стоматолошка сестра

Бранкица Церовац

Бранкица Церовац

стоматолошка сестра

Бранкица Церовац

стоматолошка сестра

Маја Бараћ

Маја Бараћ

зубни техничар

Маја Бараћ

зубни техничар

Босиљка Кукрић

Босиљка Кукрић

зубни техничар

Босиљка Кукрић

зубни техничар

Брана Шкрбић

Брана Шкрбић

зубни техничар

Брана Шкрбић

зубни техничар

Весна Шујица

Весна Шујица

зубни техничар

Весна Шујица

зубни техничар