6. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА

Стоматолошка служба као организациона јединица Дома здравља пружа стоматолошку здравствену заштиту становништву у складу са стратегијом примарне здравствене заштите.

Области у којима пружамо заштиту су:

Дјечија и превентивна стоматологија у оквиру које посебну пажњу поклањамо систематским прегледима предшколске и школске дјеце и омладине као и трудница;

Конзервативна и естетска стоматологија уз примјену савремених материјала и поступака;

Ортопедија вилица (ортопедска дијагностика, превенција и терапија под стручним вођењем специјалисте ортопедије вилица);

Стоматолошка протетика (у оквиру службе постоји и властита зуботехничка лабораторија).

Обученим и професионалним кадром, као и употребом савремених материјала, технике и опреме пружамо висок квалитет и широк спектар услуга што за крајњи резултат има потпуну санацију и рехабилитацију усне дупље пацијената и њихово задовољство.

У жељи за постизањем што бољих резултата и подизањем нивоа квалитета услуга Стоматолошка служба ради на константном стручном усавршавању запослених, као и на усвајању нових техника и поступака, сталној набавци боље и новије опреме и праћењу нових трендова у области стоматологије.

 

Запослени у служби:

[tc-team-members teamid=”362″]