Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси, калибратори и потрошни материјал

Одлука о поништењу поступка – Реагенси, калибратори и потрошни материјал

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА 2022

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 3. Лијекови у стоматологији

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 1. Материјал за зубну технику

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 3. Реагенси

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 2. Солуције и потрошни материјал

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 1. Реагенси, контроле и калибратори

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Гориво за службена возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси за хематолошке претраге

Одлука о поништењу поступка – Лот 3. Лијекови у стоматологији

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 2. Остали стоматолошки материјал

Одлука о поништењу поступка – Лот 1. Материјал за зубну технику

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси за биохемијске претраге

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Вакцина против грипе

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Вакутајнери, игле и наставци за пипете

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка реагенаса за биохемијске претраге

Одлука о поништењу поступка – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 2 Збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 1 Збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета

Уговор о набавци роба, услуга и радова –  Реагенси за биохемијске претраге компатабилне

Уговор о набавци роба, услуга и радова –  Испитивање услова радне средине за топли период

Одлука о поништењу поступка – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Измјене и допуне Акта о процјени ризика на радном мјесту.

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Вођење послова из области заштите и здравља на раду.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РОБА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ ПРЕКО 50.000 КМ

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Блокирана папирна роба

Списак директних споразума за новембар 2021. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Индигована штампана роба у сетовима

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Књиге, медицинске евиденције и медицински образци

Обавјештење о додјели уговора – Гориво за службена возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Набавка пелета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Реагенси, калибратори и потрошни материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Набавка огревног дрвета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Лот 3 – Реагенси за затворени систем

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Лот 2 – Солуције и потрошни материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Лот 1 – Реагенси, контроле, калибратори

Списак директних споразума за октобар 2021. године

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 3 – Реагенси за затворени систем компатабилни

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 2 – Солуције, потрошни материјал за затворени систем, компатабилни

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 1 – Реагенси, контроле калибратори за затворени систем компатабилни

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Сервисирње и одржавање лабораторијског анализатора

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Сервисирње и одржавање лабораторијског апарата

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Услуге сервисирања и одржавања хематолошког

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Баждаренје мјерних инструмената

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Огревно дрво

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси, калибратори и потрошни материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Сервис и поправка стоматолошких машина

Списак директних споразума за септембар 2021. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Баждарење мјерних инструмената

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Гориво за службена возила

Одлука о поништењу поступка – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Реагенси за хематолошке претраге

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Реагенси за биохемијске претраге

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси за хематолошке претраге

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси за биохемијске претраге

Списак директних споразума за јул 2021. године

Одлука о поништењу поступка – дугорочни кредит

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Огревно дрво

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси и потрошни материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 3 – Лијекови у стоматологији

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2 – Стоматолошки материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 1 – Материјал за зубну технику

Уговор о набавци роба, услуга, радова – радови грађевински

Списак директних споразума за јун 2021. године

Уговор о набавци роба, услуга, радова – вођење послова из области заштите и здравља на раду

Одлука о поништењу поступка – дугорочни кредит

Одлука о набавци роба, услуга и радова – лот 3 – лијекови у стоматологији

Одлука о набавци роба, услуга и радова – лот 2 – остали стоматолошки материјал

Одлука о набавци роба, услуга и радова – лот 1 –материјал за зубну технику

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита у сврху извођења инвестиционих радова на санацији и адаптацији пословног објекта у Горњој Долини

Списак директних споразума за мај 2021. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – клима уређаји и услуга сервисирања клима уређаја

Уговор о набавци роба, услуга и радова – ампулирани лијекови

Уговор о набавци роба, услуга и радова – санитетски материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – инфузиони системи и брауниле

Уговор о набавци роба, услуга и радова – шприце без игле

Уговор о набавци роба, услуга и радова – црпљење септичких јама

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат RESPONS 910

Уговор о набавци роба, услуга и радова – осигурање моторних возила

Списак директних споразума за април 2021. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – измјене и допуне Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат РЕСПОНС 910

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2 – игле и наставци за пипете

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 1 – вакутајнери

Уговор о набавци роба, услуга и радова – збрињавање хемијског и фармацеутског отпада (лот 2)

Уговор о набавци роба, услуга и радова – збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета (лот 1)

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2 – игле и наставци за пипете

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 1 – вакутајнери

Списак директних споразума за март 2021. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Санација санитарних чворова

Списак директних споразума за фербруар 2021. године

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РОБА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ ПРЕКО 50.000 КМ

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 2: збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лот 1: збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета

Списак директних споразума за јануар 2021. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – осигурање радника

Уговор о набавци роба, услуга и радова – осигурање машина од лома

Уговор о набавци роба, услуга и радова – осигурање од ризика пожара и неких других опасности

Уговор о набавци роба, услуга и радова – индигована штампана роба

Уговор о набавци роба, услуга и радова – књиге, медицинске евиденције и медицински обрасци

Уговор о набавци роба, услуга и радова – блоковска папирната роба

Списак директних споразума за новембар 2020. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Реагенси, солуције, контроле, калибратори и потрошни материјал (лот 1, лот 2 и лот 3 – Randox Imola)

Уговор о набавци роба, услуга и радова – адаптација простора за потребе респираторне (Covid) амбуланте у Новој Тополи

Списак директних споразума за октобар 2020. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – израда канализације у ходнику Центра за физикалну рехабилитацију у заједници (CBR)

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат Beckman Coulter Access 2

Уговор о набавци роба, услуга и радова – гориво за службена возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – израда и постављање лимарије и покривање крова на амбуланти у Горњој Долини

Уговор о набавци роба, услуга и радова – израда кровне конструкције на амбуланти у Горњој Долини

Уговор о набавци роба, услуга и радова – припремни радови за санацију крова на амбуланти у Горњој Долини

Уговор о набавци роба, услуга и радова – пелета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка огревног дрвета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – информационо увезивање респираторне (Covid) амбуланте

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат Beckman Coulter Access 2

Списак директних споразума за септембар 2020. године

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво

Одлука о избору најповољнијег понуђача – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка услуга израде Плана заштите од пожара и допуне Плана евакуације и спасавања у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка вакцина против грипе

Списак директних споразума за август 2020. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка материјала за зубну технику

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лиценца за антивирусни софтвер

Уговор о набавци роба, услуга и радова – сервисирање и одржавање стоматолошке опреме

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РОБА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ ПРЕКО 50.000 КМ

Списак директних споразума за јул 2020. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Списак директних споразума за јун 2020. године

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 1 – материјал за зубну технику

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2 – остали стоматолошки материјал

Одлука о поништењу поступка – набавка стоматолошког материјала – поновљен поступак

Списак директних споразума за мај 2020. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – уговор о сервисирању моторних возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка услуга одржавања система за дојаву пожара

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка услуга за одржавање апликативног софтвера „WebMedic“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 3 – лијекови у стоматологији

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 3 – лијекови у стоматологији

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2 – остали стоматолошки материјал

Одлука о поништењу поступка – набавка стоматолошког материјала – лот 1: материјал за зубну технику

Списак директних споразума април за 2020. годину

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка реагенаса за биохемијске претраге компатибилни за апарат RESPONS 910

Списак директних споразума март 2020. године

Списак директних споразума за фебруар 2020. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – испорука једног новог санитетског возила путем финансијског лизинга

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за хематолошке претраге (Xn-1000)

Списак директних споразума за јануар 2020. године

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2 – услуге у вези са радиоактивним, отровним, медицинским и опасним отпадом

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 1 – збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета

Одлука о поништењу поступка – набавка стоматолошког материјала

Преговарачки поступци у 2019. години

Директни споразуми у 2019. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси за хематолошке претраге компатибилни за хематолошки бројач Xn-1000“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за анализатор „Nyco Card Reader II“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за анализатор „Nyco Card Reader II“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2 – збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 1 – збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка новог санитетског возила путем финансијског лизинга

Уговор о набавци роба, услуга и радова – гориво за службена возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – вакцине против грипе

Набавка санитетског возила – тендерска документација

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Реагенси, контроле и калибратори за затворени систем компатибилни за апарат Randox RX Imola – лот 3

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Солуције и потрошни материјал за затворени систем компатибилни за апарат Randox RX Imola – лот 2

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Реагенси, контроле и калибратори за затворени систем компатибилни за апарат Randox RX Imola – лот 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси, контроле и калибратори за затворени систем компатибилни за апарат Randox RX Imola – лот 3

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Солуције и потрошни материјал за затворени систем компатибилни за апарат Randox RX Imola – лот 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реагенси, контроле и калибратори за затворени систем компатибилни за апарат Randox RX Imola – лот 1

Уговор о набавци роба, услуга и радова – дрво за огрев

Уговор о набавци роба, радова и услуга – Реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат Beckman Coulter Access 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво за службена возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – огревно дрво

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат BeckmanCoulter Access 2

Одлука о поништењу поступка – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – стоматолошка столица

Одлука о избору најповољнијег понуђача – стоматолошка столица

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Уговор о набавци роба, услуга и радова – обезбјеђење дугорочног кредита

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат RESPONS 910

Уговор о набавци роба, услуга и радова – стоматолошки материјал

Одлука о избору најповољнијег понуђача – обезбјеђење дугорочног кредита

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијски анализатор Nyco Card Reader II

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси – реагенси за хематолошке претраге компатибилни за хематолошки бројач Xn-1000

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2: збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 1: збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – штампани канцеларијски материјал

Одлука о поништењу одлуке бр. 01-4939-1/18 од 6. 9. 2018. године и избору најповољнијег понуђача

Уговор о набавци роба, услуга и радова – путничко комби возило (8+1)

Уговор о набавци роба, услуга и радова – гориво за службена возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – вакцина против грипе

Одлука о избору најповољнијег понуђача – вакцина против грипе

Одлука о поништењу поступка – набавка дугорочног кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво за службена возила

Одлука о поништењу поступка – набавка комби возила (8+1)

Уговор о набавци роба, услуга и радова – огревно дрво

Одлука о избору најповољнијег понуђача – штампани канцеларијски материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 4: електроде компатибилне за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 3: потрошни материјал компатибилан за апарат БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 1: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500

Одлука о поништењу поступка – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 1 – реагенаси за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2 – реагенаси за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 3 – потрошни материјал компатибилан за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 4 – набавка електрода компатибилних за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – средства за дератизацију

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат „Beckman Coulter Access 2“

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – средства за дератизацију – бродилон блокови

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат „Beckman Coulter Access 2“

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Уговор о набавци роба, услуга и радова – стоматолошки материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат „RESPONS 910“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – стоматолошки материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за хематолошке претраге компатибилни за хематолошки бројач „Xn-1000“

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка реагенаса за имунохемијске претраге компатибилни за апарат РЕСПОНС 910

Уговор о набавци роба, услуга и радова – збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка реагенаса за биохемијски анализатор „Nyco Card Reader II“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка пелета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка вакцина против грипе

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка реагенаса за хематолошке претраге компатибилни за хематолошки бројач „Xn-1000“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка горива за службена возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка реагенаса за биохемијски анализатор „Nyco Card Reader II“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка пелета

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка вакцина против грипе

Уговор о набавци роба, услуга и радова – збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета – лот 1

Одлука о поништењу поступка – лот 2: збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка горива за службена возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета – лот 1

Уговор о набавци роба, услуга и радова – дрво за огрев

Уговор о набавци роба, услуга и радова – средства за дератизацију

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка електрода компатибилних за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500 – лот 4

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка потрошног материјала компатибилан за апарат БТ-3500 – лот 3

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка реагенаса за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500 – лот 2

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка реагенаса за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500 – лот 1

Одлука о поништењу поступка – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – средства за дератизацију

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 1: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 3: потрошни материјал компатибилан за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача –  лот 4: електроде компатибилне за I.C.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка нових путничких возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка канцеларијског штампаног материјала

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за бројач крвне слике компатибилни за апарат „SYSMEX XP-300“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – обезбјеђење револвинг кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – путнички аутомобили

Одлука о поништењу поступка – реагенси и потрошни материјал за биохемијске претраге компатибилни за апарат „BT 3500“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – обезбјеђење револвинг кредита

Одлука о поништењу поступка – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат „BT 3500“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – штампани канцеларијски материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Набавка реагенаса, калибратора и потрошног материјала компатибилни за имунохемијски анализатор „Beckman Coulter Access 2“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – услуге прања и хемијског чишћења