Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво за службена возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – огревно дрво

Одлука о поништењу поступка – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – стоматолошка столица

Одлука о избору најповољнијег понуђача – стоматолошка столица

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси и потрошни материјал за коагулацију

Уговор о набавци роба, услуга и радова – обезбјеђење дугорочног кредита

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат RESPONS 910

Уговор о набавци роба, услуга и радова – стоматолошки материјал

Одлука о избору најповољнијег понуђача – обезбјеђење дугорочног кредита

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијски анализатор Nyco Card Reader II

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси – реагенси за хематолошке претраге компатибилни за хематолошки бројач Xn-1000

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2: збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 1: збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – штампани канцеларијски материјал

Одлука о поништењу одлуке бр. 01-4939-1/18 од 6. 9. 2018. године и избору најповољнијег понуђача

Уговор о набавци роба, услуга и радова – путничко комби возило (8+1)

Уговор о набавци роба, услуга и радова – гориво за службена возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – вакцина против грипе

Одлука о избору најповољнијег понуђача – вакцина против грипе

Одлука о поништењу поступка – набавка дугорочног кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво за службена возила

Одлука о поништењу поступка – набавка комби возила (8+1)

Уговор о набавци роба, услуга и радова – огревно дрво

Одлука о избору најповољнијег понуђача – штампани канцеларијски материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 4: електроде компатибилне за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 3: потрошни материјал компатибилан за апарат БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 2: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – лот 1: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500

Одлука о поништењу поступка – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 1 – реагенаси за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2 – реагенаси за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 3 – потрошни материјал компатибилан за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 4 – набавка електрода компатибилних за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Уговор о набавци роба, услуга и радова – средства за дератизацију

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат „Beckman Coulter Access 2“

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – средства за дератизацију – бродилон блокови

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реагенси, калибратори и потрошни материјал компатибилни за апарат „Beckman Coulter Access 2“

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Уговор о набавци роба, услуга и радова – стоматолошки материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат „RESPONS 910“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – стоматолошки материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за хематолошке претраге компатибилни за хематолошки бројач „Xn-1000“

Одлука о поништењу поступка – обезбјеђење дугорочног кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка реагенаса за имунохемијске претраге компатибилни за апарат РЕСПОНС 910

Уговор о набавци роба, услуга и радова – збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка реагенаса за биохемијски анализатор „Nyco Card Reader II“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка пелета

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка вакцина против грипе

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка реагенаса за хематолошке претраге компатибилни за хематолошки бројач „Xn-1000“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка горива за службена возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка реагенаса за биохемијски анализатор „Nyco Card Reader II“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка пелета

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка вакцина против грипе

Уговор о набавци роба, услуга и радова – збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета – лот 1

Одлука о поништењу поступка – лот 2: збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка горива за службена возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета – лот 1

Уговор о набавци роба, услуга и радова – дрво за огрев

Уговор о набавци роба, услуга и радова – средства за дератизацију

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка електрода компатибилних за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500 – лот 4

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка потрошног материјала компатибилан за апарат БТ-3500 – лот 3

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка реагенаса за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500 – лот 2

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка реагенаса за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500 – лот 1

Одлука о поништењу поступка – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – средства за дератизацију

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 1: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2: реагенси за биохемијске претраге компатибилни за I.S.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 3: потрошни материјал компатибилан за апарат БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача –  лот 4: електроде компатибилне за I.C.E. MODUL биохемијског анализатора БТ-3500

Одлука о избору најповољнијег понуђача – пелет

Одлука о избору најповољнијег понуђача – огревно дрво

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка нових путничких возила

Уговор о набавци роба, услуга и радова – набавка канцеларијског штампаног материјала

Уговор о набавци роба, услуга и радова – реагенси за бројач крвне слике компатибилни за апарат „SYSMEX XP-300“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – обезбјеђење револвинг кредита

Одлука о избору најповољнијег понуђача – путнички аутомобили

Одлука о поништењу поступка – реагенси и потрошни материјал за биохемијске претраге компатибилни за апарат „BT 3500“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – обезбјеђење револвинг кредита

Одлука о поништењу поступка – реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат „BT 3500“

Одлука о избору најповољнијег понуђача – штампани канцеларијски материјал

Уговор о набавци роба, услуга и радова – Набавка реагенаса, калибратора и потрошног материјала компатибилни за имунохемијски анализатор „Beckman Coulter Access 2“

Уговор о набавци роба, услуга и радова – услуге прања и хемијског чишћења