7. ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

ЈЗУ Дом здравља Градишка је након завршетка реконструкције и адекватног опремања у септембру 2003. године добио нову службу у свом саставу. Контакт са стручним тимом Центра за заштиту менталног здравља може се остварити уз упутницу из надлежне амбуланте породичне медицине, без упутнице, телефонским контактом и уз препоруку Центра за социјални рад, школе и слично. Корисници услуга Центра за заштиту менталног здравља су све старосне групе, дјеца, адолесценти, одрасли. Поред лијечења, рехабилитације и ресоцијализације лица са већ развијеним менталним поремећајима посебан акценат се ставља на промоцију менталног здравља у заједници и на превенцију менталних поремећаја.

Основни принципи рада су: мултидисциплинарни тимски рад, интерсекторска сарадња и мултисекторска сарадња кроз мрежу партнера у локалној заједници.

Центар за заштиту менталног здравља Градишка је први центар који је акредитован у склопу Пројекта менталног здравља у Републици Српској.

 

Запослени у служби:

Мр сц. мед. др Ивана Симић Медојевић

Мр сц. мед. др Ивана Симић Медојевић

спец. психијатрије

начелник Центра за заштиту менталног здравља

Мр сц. мед. др Ивана Симић Медојевић

спец. психијатрије

Миланка Михајловић

Миланка Михајловић

медицинска сестра

надзорна сестра ЦМЗ-а

Миланка Михајловић

медицинска сестра

Светлана Бакић

Светлана Бакић

дипл. психолог, спец. медицинске психологије

Светлана Бакић

дипл. психолог, спец. медицинске психологије

Зорана Љепојевић

Зорана Љепојевић

дипл. психолог

Зорана Љепојевић

дипл. психолог

Зоран Рајковић

Зоран Рајковић

дипл. дефектолог-логопед

Зоран Рајковић

дипл. дефектолог-логопед

Невен Сакан

Невен Сакан

магистар социјалног рада

Невен Сакан

магистар социјалног рада

Ксенија Бараћ

Ксенија Бараћ

медицинска сестра

Ксенија Бараћ

медицинска сестра

Божана Јањанин

Божана Јањанин

медицинска сестра

Божана Јањанин

медицинска сестра

Биљана Цвијић

Биљана Цвијић

медицинска сестра

Биљана Цвијић

медицинска сестра