7. ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

ЈЗУ Дом здравља Градишка је након завршетка реконструкције и адекватног опремања у септембру 2003. године добио нову службу у свом саставу. Контакт са стручним тимом Центра за заштиту менталног здравља може се остварити уз упутницу из надлежне амбуланте породичне медицине, без упутнице, телефонским контактом и уз препоруку Центра за социјални рад, школе и слично. Корисници услуга Центра за заштиту менталног здравља су све старосне групе, дјеца, адолесценти, одрасли. Поред лијечења, рехабилитације и ресоцијализације лица са већ развијеним менталним поремећајима посебан акценат се ставља на промоцију менталног здравља у заједници и на превенцију менталних поремећаја.

Основни принципи рада су: мултидисциплинарни тимски рад, интерсекторска сарадња и мултисекторска сарадња кроз мрежу партнера у локалној заједници.

Центар за заштиту менталног здравља Градишка је први центар који је акредитован у склопу Пројекта менталног здравља у Републици Српској.

 

Запослени у служби:

[tc-team-members teamid=”363″]