8. ЦЕНТАР ЗА ФИЗИКАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У ЗАЈЕДНИЦИ

У Центру за физикалну рехабилитацију у заједници запослени су један љекар специјалиста физијатрије, три физијатријска терапеута са високим и вишим стручним образовањем и један са средњим стручним образовањем.

У дијагностичком дијелу обављају се физијатријски и реуматолошки прегледи, прописују се медикаменти и физијатријске терапије и дају се ињекционе терапије локално и у зглобове.

У физикалном дијелу обављају се електротерапије, ласеротерапије и магнетотерапије, ултразвучне масаже и електростимулације.

У кабинету за кинезитерапију проводе се индивидуалне и групне терапијске вјежбе.

У кабинету за термотерапију проводе сепарафинске терапије и криомасажа.

 

Запослени у служби:

др Владо Зрнић

др Владо Зрнић

спец. физикалне медицине и рехабилитације

начелник Центра за физикалну рехабилитацију у заједници

др Владо Зрнић

спец. физикалне медицине и рехабилитације

Љиљана Лукић

Љиљана Лукић

физиотерапеут ВШС

надзорна сестра Центра за физикалну рехабилитацију у зајед

Љиљана Лукић

физиотерапеут ВШС

Слободан Богојевић

Слободан Богојевић

физиотерапеут ССС

Слободан Богојевић

физиотерапеут ССС

Владимир Здјелар

Владимир Здјелар

физиотерапеут ССС

Владимир Здјелар

физиотерапеут ССС

Наташа Лазић

Наташа Лазић

физиотерапеут ВШС

Наташа Лазић

физиотерапеут ВШС

Жељко Тодоровић

Жељко Тодоровић

физиотерапеут ВШС

Жељко Тодоровић

физиотерапеут ВШС

Горана Шеткић

Горана Шеткић

физиотерапеут ВШС

Горана Шеткић

физиотерапеут ВШС