4. ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА

Дјелатност Хигијенско-епидемиолошке службе се састоји из три сегмента.

  1. Услуге које се односе према Фонду здравственог осигурања у складу са Законом о заштити заразних болести и других Закона везаних за заштиту здравља становништва. Епидемиолошки надзор који подразмијева: откривање, регистровање, праћење, спречавање и сузбијање заразних болести планирањем, организовањем и примјеном прописаних мјера, те контролом спровођења.
  1. Услуге кроз Програм превентивних активности на подручју Општине Градишка су: сузбијање паразитоза, хигијенско-епидемиолошки надзор и заштита водоопскрбних објеката, дезинфекција школских и предшколских објеката, дезинфекција и дезинсекција контејнера и пунктова за прикупљање чврстих отпадних материја и систематска дератизација.
  1. Услуге трећим лицима се односе на спровођење здравственог надзора над лицима на одређеним пословима и едукацију кроз курсеве хигијенског минимума, биолошке контроле стерилизације, издавање атеста за водоснабдијевање, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације по позиву грађана и привредних субјеката.

 

Запослени у служби:

др Слађана Тепавац

др Слађана Тепавац

спец. епидемиологије

начелник Хигијенско-епидемиолошке службе

др Слађана Тепавац

спец. епидемиологије

Дарко Ковачевић

Дарко Ковачевић

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

надзорни техничар

Дарко Ковачевић

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Слободан Јејинић

Слободан Јејинић

санитарни/лабораторијски техничар ССС

Слободан Јејинић

санитарни/лабораторијски техничар ССС

Славиша Сладојевић

Славиша Сладојевић

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Славиша Сладојевић

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Живорад Шукало

Живорад Шукало

хигијеничар

Живорад Шукало

хигијеничар

Јелена Гвозден

Јелена Гвозден

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Јелена Гвозден

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Милица Иваштанин

Милица Иваштанин

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Милица Иваштанин

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Тихомир Станишљевић

Тихомир Станишљевић

санитарни/лабораторијски техничар ВШС

Тихомир Станишљевић

санитарни/лабораторијски техничар ВШС