2. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

Хитна медицинска помоћ је посебна област здравствене заштите на примарном нивоу која се организује у циљу предузимања неопходне и неодложне медицинске интервенције чијим би се непредузимањем теже нарушило здравље или изазвало трајно оштећење здравља и угрозио живот болесника. Хитна медицинска помоћ се пружа:

  • на мјесту несреће, обољевања,
  • у току примарног транспорта и
  • у служби хитне медицинске помоћи.

Пријем и регистрација позива за хитну медицинску помоћ врши се на телефонски број 124 или 826-742.

Хитна медицинска помоћ пружа се у непрекидном трајању од 00-24 часа.

Послове хитне медицинске помоћи обављају четири екипе којима руководе доктори медицине/специјалисти ургентне медицине. Доктор у тиму хитне медицинске помоћи на мјесту догађања обавља преглед, дијагностичке поступке, одређује терапију према протоколу и координира радом осталих чланова тима. По потреби тим хитне медицинске помоћи са мјеста интервенције превози болесника на даље збрињавање у здравствену установу. Тимови  хитне медицинске помоћи су едуковани и посједују сертификате из напредне кардиопулмоналне реанимације.

Служба хитне медицинске помоћи има властити простор и у потпуности је опремљена савременом опремом и возилима који су неопходни за њен нормалан рад.

Начелник службе:

др Златко Котараш,

специјалиста ургентне медицине

 

Запослени у служби:

др Златко Котараш

др Златко Котараш

спец. ургентне медицине

др Златко Котараш

спец. ургентне медицине

Јелена Голић

Јелена Голић

медицинска сестра ВШС

надзорна сестра Службе хитне медицинске помоћи

Јелена Голић

медицинска сестра ВШС

др Горан Борјановић

др Горан Борјановић

доктор медицине

др Горан Борјановић

доктор медицине

др Маријан Јанковић

др Маријан Јанковић

доктор медицине

др Маријан Јанковић

доктор медицине

др Јелена Лакић Ковачевић

др Јелена Лакић Ковачевић

доктор медицине

др Јелена Лакић Ковачевић

доктор медицине

др Далиборка Милановић

др Далиборка Милановић

доктор медицине

др Далиборка Милановић

доктор медицине

др Јелена Моравац

др Јелена Моравац

спец. ургентне медицине

др Јелена Моравац

спец. ургентне медицине

др Тања Пећанац

др Тања Пећанац

доктор медицине

др Тања Пећанац

доктор медицине

Огњен Добријевић

Огњен Добријевић

медицински техничар

Огњен Добријевић

медицински техничар

Предраг Котараш

Предраг Котараш

медицински техничар

Предраг Котараш

медицински техничар

Саша Митровић

Саша Митровић

медицински техничар

Саша Митровић

медицински техничар

Далибор Модринић

Далибор Модринић

медицински техничар

Далибор Модринић

медицински техничар

Славиша Павловић

Славиша Павловић

медицински техничар

Славиша Павловић

медицински техничар

Ведран Савић

Ведран Савић

медицински техничар

Ведран Савић

медицински техничар

Младен Слијепчевић

Младен Слијепчевић

медицински техничар

Младен Слијепчевић

медицински техничар

Јовица Трнинић

Јовица Трнинић

медицински техничар

Јовица Трнинић

медицински техничар

Немања Милићевић

Немања Милићевић

медицински техничар

Немања Милићевић

медицински техничар

Добривој Богојевић

Добривој Богојевић

возач

Добривој Богојевић

возач

Александар Вученовић

Александар Вученовић

возач

Александар Вученовић

возач

Зоран Голић

Зоран Голић

возач

Зоран Голић

возач

Дарио Јандрић

Дарио Јандрић

возач

Дарио Јандрић

возач

Саша Лазић

Саша Лазић

возач

Саша Лазић

возач

Зајим Пачо

Зајим Пачо

возач

Зајим Пачо

возач

Мирослав Перић

Мирослав Перић

возач

Мирослав Перић

возач

Милан Стијаковић

Милан Стијаковић

возач

Милан Стијаковић

возач

Станоја Суботић

Станоја Суботић

возач

Станоја Суботић

возач