2. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

Хитна медицинска помоћ је посебна област здравствене заштите на примарном нивоу која се организује у циљу предузимања неопходне и неодложне медицинске интервенције чијим би се непредузимањем теже нарушило здравље или изазвало трајно оштећење здравља и угрозио живот болесника. Хитна медицинска помоћ се пружа:

  • на мјесту несреће, обољевања,
  • у току примарног транспорта и
  • у служби хитне медицинске помоћи.

Пријем и регистрација позива за хитну медицинску помоћ врши се на телефонски број 124 или 826-742.

Хитна медицинска помоћ пружа се у непрекидном трајању од 00-24 часа.

Послове хитне медицинске помоћи обављају четири екипе којима руководе доктори медицине/специјалисти ургентне медицине. Доктор у тиму хитне медицинске помоћи на мјесту догађања обавља преглед, дијагностичке поступке, одређује терапију према протоколу и координира радом осталих чланова тима. По потреби тим хитне медицинске помоћи са мјеста интервенције превози болесника на даље збрињавање у здравствену установу. Тимови  хитне медицинске помоћи су едуковани и посједују сертификате из напредне кардиопулмоналне реанимације.

Служба хитне медицинске помоћи има властити простор и у потпуности је опремљена савременом опремом и возилима који су неопходни за њен нормалан рад.

Начелник службе:

др Златко Котараш,

специјалиста ургентне медицине

 

Запослени у служби:

др Златко Котараш

др Златко Котараш

спец. ургентне медицине

др Златко Котараш

спец. ургентне медицине

Ведран Савић

Ведран Савић

медицински техничар

надзорни техничар Службе хитне медицинске помоћи

Ведран Савић

медицински техничар

др Александра Џино

др Александра Џино

спец. ургентне медицине

др Александра Џино

спец. ургентне медицине

др Горан Борјановић

др Горан Борјановић

доктор медицине

др Горан Борјановић

доктор медицине

др Јелена Моравац

др Јелена Моравац

спец. ургентне медицине

др Јелена Моравац

спец. ургентне медицине

др Никола Куцаловић

др Никола Куцаловић

доктор медицине

др Никола Куцаловић

доктор медицине

др Дарко Котараш

др Дарко Котараш

спец. породичне медицине

др Дарко Котараш

спец. породичне медицине

Јелена Голић

Јелена Голић

медицинска сестра ВШС

Јелена Голић

медицинска сестра ВШС

Предраг Котараш

Предраг Котараш

медицински техничар

Предраг Котараш

медицински техничар

Саша Митровић

Саша Митровић

медицински техничар

Саша Митровић

медицински техничар

Далибор Модринић

Далибор Модринић

медицински техничар

Далибор Модринић

медицински техничар

Славиша Павловић

Славиша Павловић

медицински техничар

Славиша Павловић

медицински техничар

Младен Слијепчевић

Младен Слијепчевић

медицински техничар

Младен Слијепчевић

медицински техничар

Јовица Трнинић

Јовица Трнинић

медицински техничар

Јовица Трнинић

медицински техничар

Небојша Цвјетковић

Небојша Цвјетковић

медицински техничар

Небојша Цвјетковић

медицински техничар

Миланка Галић

Миланка Галић

медицинска сестра

Миланка Галић

медицинска сестра

Дејан Козијевић

Дејан Козијевић

медицински техничар

Дејан Козијевић

медицински техничар

Милица Трнинић

Милица Трнинић

медицински техничар

Милица Трнинић

медицински техничар

Добривој Богојевић

Добривој Богојевић

возач

Добривој Богојевић

возач

Александар Вученовић

Александар Вученовић

возач

Александар Вученовић

возач

Зоран Голић

Зоран Голић

возач

Зоран Голић

возач

Дарио Јандрић

Дарио Јандрић

возач

Дарио Јандрић

возач

Саша Лазић

Саша Лазић

возач

Саша Лазић

возач

Зајим Пачо

Зајим Пачо

возач

Зајим Пачо

возач

Мирослав Перић

Мирослав Перић

возач

Мирослав Перић

возач

Веселин Вукашиновић

Веселин Вукашиновић

возач

Веселин Вукашиновић

возач

Данијел Цвјетковић

Данијел Цвјетковић

возач

Данијел Цвјетковић

возач