2. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

Хитна медицинска помоћ је посебна област здравствене заштите на примарном нивоу која се организује у циљу предузимања неопходне и неодложне медицинске интервенције чијим би се непредузимањем теже нарушило здравље или изазвало трајно оштећење здравља и угрозио живот болесника. Хитна медицинска помоћ се пружа:

  • на мјесту несреће, обољевања,
  • у току примарног транспорта и
  • у служби хитне медицинске помоћи.

Пријем и регистрација позива за хитну медицинску помоћ врши се на телефонски број 124 или 826-742.

Хитна медицинска помоћ пружа се у непрекидном трајању од 00-24 часа.

Послове хитне медицинске помоћи обављају четири екипе којима руководе доктори медицине/специјалисти ургентне медицине. Доктор у тиму хитне медицинске помоћи на мјесту догађања обавља преглед, дијагностичке поступке, одређује терапију према протоколу и координира радом осталих чланова тима. По потреби тим хитне медицинске помоћи са мјеста интервенције превози болесника на даље збрињавање у здравствену установу. Тимови  хитне медицинске помоћи су едуковани и посједују сертификате из напредне кардиопулмоналне реанимације.

Служба хитне медицинске помоћи има властити простор и у потпуности је опремљена савременом опремом и возилима који су неопходни за њен нормалан рад.

Начелник службе:

др Златко Котараш,

специјалиста ургентне медицине

 

Запослени у служби:

[tc-team-members teamid=”194″]