5. СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

Служба лабораторијске дијагностике располаже савременом опремом и обученим кадровима  неопходним за анализе из области биохемије, хематологије и  имунологије. Испуњавајући захтјеве стандарда BAS EN ISO 15189 тежимо високом квалитету услуга у свим фазама рада, од пријема узорака до издавања налаза. Лабораторијско особље свакодневно проводи интерне контроле квалитета које су под надзором специјалисте медицинске биохемије.

ДЈЕЛАТНОСТ

Узимање и лабораторијско испитивање узорака крви, урина и столице у дијагностичке и терапијске сврхе.

ТИМ СЛУЖБЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

 • Спец. медицинске биохемије
 • Дипломирани биолог
 • Лабораторијски техничар ВШС – 9 извршилаца
 • Лабораторијски технишар ССС – 5 извршилаца
 • Административни радник – 2 извршиоца
 • Праља лабораторијског посуђа

ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА / ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА

Сваким радним даном од 6:00 – 09:30 часова

Суботом од 07:00 – 14:00 часова

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Служба лабораторијске дијагностике се састоји из 7 организационих јединица:

 • ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА
 • ЛАБОРАТОРИЈА НОВА ТОПОЛА
 • ПРИРУЧНЕ, ТЕРЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ:
 • Горњи Подградци
 • Турјак
 • Јурковица
 • Орахова
 • Дубраве

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА ради сваким радним даном

од  6:00 – 14:30 часова / I смјена

од  14:00 – 21:00 час / II смјена

од 07:00 – 14:00 часова / субота

 • на позив дежурног љекара хитне медицинске помоћи од 21:00 – 6:00 часова сваког радног дана и 24 часа у дане празника јавља се лаборант који је тренутно приправан

ЛАБОРАТОРИЈА НОВА ТОПОЛА ради сваким радним даном

од 07:00 – 14:30 часова / I смјена

ТЕРЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ – лаборант узоркује материјал од 07:00 – 09:30 часова сљедећим данима:

Горњи Подградци  – понедјељак

Орахова – уторак

Турјак – сриједа

Јурковица – сриједа

Горњи Подградци – четвртак

Дубраве – петак

ИЗДАВАЊЕ НАЛАЗА

 • Хитни налази – од 30 минута – 1 час од узимања узорка у зависности од претраге и врсте анализе.
 • ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА

               од 14:00 – 17:00 часова сваким радним даном

               од 07:00 14:00 часовасуботом

 • ЛАБОРАТОРИЈА НОВА ТОПОЛА                                                                   

               од 13:30 – 14:30 часова сваким радним даном

 • ТЕРЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ Орахова и Дубраве – оригинални налази шаљу се ковертирани и запечаћени директно у тим надлежном љекару и медицинској сестри тима
 • ТЕРЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ Горњи Подградци, Турјак и Јурковица – налази се шаљу мејлом директно у тим надлежном љекару и медицинској сестри тима.

АНАЛИЗЕ КОЈЕ СЕ РАДЕ У СЛУЖБИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

Хематолошке анализе:

 • Седиментација еритроцита (Se)
 • Крвна слика (Er, Le, Ht, Hb, Tr)
 • Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом (Er, Le, Ht, Hb, Tr, Lef)
 • Еритроцити (Er)
 • Хемоглобин
 • Хематокрит
 • Леукоцити – микроскопски (Le)
 • Тромбоцити-микроскопски (Tr)
 • Ретикулоцити
 • Леукоцитарна формула
 • Еозинофили у брису носа

Биохемијске анализе

 • Глукоза у серуму
 • Тест оралног оптерећења глукозом – GTT
 • Гликозилирани хемоглобин (HbA1c) у крви
 • Уреа у серуму
 • Креатинин у серуму
 • Мокраћна киселина у серуму
 • Билирубин – укупан у серуму
 • Билирубин – директан у серуму
 • Протеини (укупни) у серуму
 • Албумин у серуму
 • Ц-реактивни протеин (CRP) у серуму
 • Фибриноген
 • Гвожђе у серуму
 • TIBC (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму
 • UIBC (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму
 • AST (Л – аспарат аминотрансфераза) у серуму
 • ALT (Л – аланин аминотрансфераза) у серуму
 • Алкална фосфатаза (ALP) у серуму
 • Gama – GT (гама – глутамил трансфераза) у серуму
 • Лактат дехидрогеназа (LDH) у серуму
 • CK – креатин киназа
 • Алфа-амилаза у серуму
 • Натријум у серуму
 • Калијум у серуму
 • Калцијум у серуму
 • Бикарбонати у серуму
 • Неоргански фосфати у серуму
 • Липидни статус
 • Холестерол (укупан) у серуму
 • HDL – холестерол у серуму
 • Триглицериди у серуму
 • Шук профил

 Анализе хемостазе

 • Вријеме крварења
 • Вријеме згрушавања
 • Протромбинско вријеме (PT)
 • D-dimer

Анализе мокраће

 • Цјелокупан преглед мокраће тест траком
 • Седимент мокраће
 • Гликоза мокраће
 • Протеини у мокраћи
 • Биурет
 • Кетони (ацетон) у мокраћи
 • Уробилиноген у мокраћи
 •  Микроалбумини у јутарњем и 24-сатном урину
 • Креатинин у 24-сатном урину
 • Клиренс креатинина
 • Мокраћна киселина у 24-сатном урину
 • Фосфор у 24-сатном урину
 • Калцијум у 24-сатном урину
 • Алфа амилаза у урину

Анализе фецеса (столице):

 • Хемоглобин (крв) у столици – тест за окултно крварење

Хелико-тест

Имунохемијске претраге

 • Хормони штитне жлијезде: TSH,FT4, FT3, ANTI-TG, ANTI-TPO
 • Тумор- маркери: CEA, CA 19-9, CA-125, PSA, FPSA, INDEX PSA, CA 15-3
 • Имуноглобулини: IgE
 • Имунологија: ANTI-CCP
 • Анемије: FERITIN
 • Мониторинг трудноће: BETA HCG

Све наведене анализе пацијенти могу добити и без упутнице љекара на лични захјтев, али у том случају жељене анализе морају платити по важећем цјеновнику.

 

Запослени у служби:

Прим. др Весна Глувић Челић

Прим. др Весна Глувић Челић

спец. медицинске биохемије

Прим. др Весна Глувић Челић

спец. медицинске биохемије

Тамара Крагуљ

Тамара Крагуљ

лабораторијски техничар ВШС

надзорни техничар Службе лабораторијске дијагностике

Тамара Крагуљ

лабораторијски техничар ВШС

Елизабета Башкало

Елизабета Башкало

инжињер медицинске биохемије

Елизабета Башкало

инжињер медицинске биохемије

Ненад Бјелошевић

Ненад Бјелошевић

лабораторијски техничар ВШС

Ненад Бјелошевић

лабораторијски техничар ВШС

Бојана Гагић

Бојана Гагић

лабораторијски техничар ВШС

Бојана Гагић

лабораторијски техничар ВШС

Тијана Марјановић

Тијана Марјановић

лабораторијски техничар ВШС

Тијана Марјановић

лабораторијски техничар ВШС

Чедомир Ољача

Чедомир Ољача

административни радник у лабораторији ВШС

Чедомир Ољача

административни радник у лабораторији ВШС

Небојша Радиша

Небојша Радиша

административни радник у лабораторији ВШС

Небојша Радиша

административни радник у лабораторији ВШС

Драгана Суботић

Драгана Суботић

лабораторијски техничар ВШС

Драгана Суботић

лабораторијски техничар ВШС

Гордана Угрешић

Гордана Угрешић

лабораторијски техничар ВШС

Гордана Угрешић

лабораторијски техничар ВШС

Вања Лајић

Вања Лајић

лабораторијски техничар ВШС

Вања Лајић

лабораторијски техничар ВШС

Биљана Грубешић

Биљана Грубешић

лабораторијски техничар ССС

Биљана Грубешић

лабораторијски техничар ССС

Стојанка Марић

Стојанка Марић

лабораторијски техничар ССС

Стојанка Марић

лабораторијски техничар ССС

Зоран Мутић

Зоран Мутић

лабораторијски техничар ССС

Зоран Мутић

лабораторијски техничар ССС

Јадранка Шиник

Јадранка Шиник

лабораторијски техничар ССС

Јадранка Шиник

лабораторијски техничар ССС

Гордана Тимарац-Шиник

Гордана Тимарац-Шиник

административни радник у лабораторији

Гордана Тимарац-Шиник

административни радник у лабораторији

Зорица Самарџија

Зорица Самарџија

праља лабораторијског посуђа

Зорица Самарџија

праља лабораторијског посуђа