Реакредитација Центра за заштиту менталног здравља

Центар за заштиту менталног здравља који дјелује у склопу ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка акредитован је у јулу 2012. године кроз Пројекат менталног здравља. Како статус акредитације уз редован надзор траје до 3 године, крајем 2016. године Дом здравља обратио се Агенцији за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) са захтјевом за спровођење поступка реакредитације.

Обзиром да је ЦЗМЗ Градишка испунио све услове у уторак, 30. маја 2017. године,  тим оцјењивача Агенције у саставу: др Дејана Цоцић-Хаџиибрахимовић, др Јелена Бошковић и мр Даниела Ђерић извршио је вањско оцјењивање Центра.

Оцјењивачи су на лицу мјеста вршили оцјењивање путем:

  • посматрања (просторија и опреме),
  • разговора са љекаром,
  • разговора са другим члановима тима,
  • посматрања активности у служби,
  • прегледа документације,
  • разговора са пацијентима и друго.

По завршетку поступка оцјењивања начелник ЦЗМЗ-а мр сц. мед др Ивана Симић- Медојевић добила је усмену изјаву представника АСКВА-е да је Центар успјешно  спровео поступак реакредитације.