Епидемија мишје грознице-најновије информације

Од до сада евидентираних 11 заражених пацијената,  један је отпуштен са инфективне клинике јер је утврђено да није ријеч о болести мишје грознице, два пацијента су отпуштена кући, док се један пацијент третира амбулантно.

Екипе Хигијенско-епидемиолошке службе ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка су стално на терену и провеле су до сада дератизацију у преко 300 домаћинстава.

 

Досадашње активности везане за епидемију ХГБС

 

Екипа ХЕ службе је одмах приступила епидемиолошком извиђању (анкетирањем у породицама обољелих на терену и Болници Градишка).

-из прикупљених података је утврђено да се ради о епидемији хеморагичне грознице, па је ХЕ служба Дома здравља 16.06.2017. год. приступила провођењу следећих противепидемијских мјера:

– телефоном је обавјештена начелница епидемиолошке службе ИЈЗ Бaња Лука,

– начелник ХЕ службе је упознао директора  Дома здравља са насталом ситуацијом,

– директор Дома здравља је упознао начелника Општине Градишка о појави епидемије,

– упућена је писмена информација ИЈЗ Бања Лука, о појави епидемије хеморагичне грознице са бубрежним синдромом на подручју општине Градишка,

– приступило се припремама за ванредну дератизацију по епидемиолошким индикацијама на жаришном подручју,

– екипе ХЕ службе од 17.06.2017. год. проводе дератизацију на терену у жаришном подручју,

– начелник ХЕ службе је преко локалних  јавних медија обавијестио становништво и дао упутства о општој и личној заштити од инфекције,

– обавјештено је становништв путем сајта Дома здравља Градишка,

– урађене су брошуре за становништво које садржавају сва потребна упутства,

– извршена је дистрибуција брошура по свим амбулантама служби Дома здравља Градишка одакле ће се даље пласирати становништву,

– брошуре ће дијелити становништву на терену  и екипе ХЕ службе које врше дератизацију,

– одржан је састанак са свим љекарима Дома здравља на коме су упознати са новонасталом ситуацијом и утврђен је начин јединственог дјеловања,

– достављене су пријаве епидемије и појединачних пријава обољења у ИЈЗ Бања Лука,

– достављене су пријаве епидемије санитарној ветеринарској инпекцији СО Градишка.

 

НАЧЕЛНИК ХЕ СЛУЖБЕ:

Прим. др Богдан Миленковић, спец. епидемиологије