Етички одбор ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка

Етички одбор је стручно тијело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима етике и деонтологије. Директор ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка рјешењем именује Етички одбор на приједлог Стручног колегијума на мандатни рок од 4 (четири) године.

Етички одбор броји 7 (седам) чланова.

Чланови Етичког одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка су:

  • из реда запослених здравствених радника у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка:
  1. др Мира Дмитрашиновић,
  2. др Александра Шашиначки,
  3. мр сц. мед. др Ивана Симић-Медојевић,
  4. Сњежана Вујановић, мед. сестра.
  • из реда грађана који живе на територији општине Градишка:
  1. Радана Вила Станишљевић, професор,
  2. др Афтаба Дубичанац,
  3. др Борислав Шокчевић.

 

 

 

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка