ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка на конгресима у Новом Саду

У периоду од 17-20. маја 2018. године у Новом Саду одржана су два међународна конгреса на којима су учествовали доктори стоматологије и стоматолошке сестре ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.

Организацију 7. међународног конгреса стоматолога имплантолога Србије ЕДИ „USSI EDI“ који је трајао од 17-18. маја обавило је Удружење стоматолога имплантолога Србије ЕДИ – „USSI EDI“ под покровитељством Покрајинског Секретаријата за здравство АП Војводина. Конгрес је представио стручној јавности стоматолошку имплантологију, имплантолошку протетику и најновија достигнућа у свијету из ове области. Осим за докторе стоматологије конгреси су били акредитовани и за стоматолошке сестре, што представља новост у организацији оваквих скупова.

Организацију 9. међународног конгреса стоматолога Војводине који је трајао од 19-20. маја 2018. године обавила је Стоматолошка секција ДЛВ-СЛД, такође под покровитељством Покрајинског Секретаријата за здравство АП Војводина.

Конгрес је имао карактер мултидисциплинарног научно-стручног скупа са тежиштем на теме везане за општу стоматологију, али и теме везане за дјечију и превентивну стоматологију, као и ортопедију вилица.

Из Стоматолошке службе ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка конгресу су присуствовали др стом. Владимир Миленковић, др стом. Жељка Радомир, др стом. Оља Ерцег, др стом. Мирјана Миловановић, специјалиста ортопедије вилица, као и стоматолошке сестре Татјана Јовановић и Марина Крагуљ.

Сви присутни су изразили задовољство добром организацијом овог научно-стручног скупа, као и одабиром тема које су на скупу представљене.

 

 

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка