ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка добила сертификат куће „Randox Laboratories“ из Велике Британије

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка је сертификована установа и у складу са постојећим процедурама свакодневно се прати сваки радни процес и квалитет истих. С тим у вези, током цијеле 2018. године праћен је рад у Служби лабораторијске дијагностике такозваном екстерном контролом или RIQAS-ом (Randox International Quality Assessment Scheme) коју је радила престижна акредитована установа Randox Laboratories са сједиштем у Великој Британији.

Цјелокупан процес рада, од узорковања материјала до коначног извјештаја (налаза) је из области биохемије, имунохемије, хематологије, коагулације, као и посебна контрола за гликозилирани хемоглобин (HbA1c %) оцијењен као висококвалитетан и потврђен Сертификатом о вредновању квалитета.

Контрола рада биће настављена и током 2019. године.

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка је наведеним још једном потврдила квалитет пружања здравствених услуга у нашој Установи на изузетно завидном нивоу и у складу са међународним стандардима.

У будућности ћемо наставити рад на даљем унапређењу здравствене заштите, а на задовољство шире друштвене заједнице.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка