Пројекат на тему „Вршњачко насиље“

Пројекат на тему „Вршњачко насиље“, који је подржан од стране Градске управе Градишка, обухватао је основне школе на подручју града Градишка успјешно је завршен, при чему је едуковано 1.019 ученика.

Циљеви програма су били:

  • повећати ниво знања о вршњачком насиљу и препознавању облика насиља што ће допринијети смањењу појаве вршњачког насиља међу дјецом;
  • утицати на развој свијести о постојању адекватнијих облика рјешавања конфликата међу вршњацима;
  • утицати на развој саосјећања и емпатије према другима;
  • утицати на усвајање социјалних и емоционалних вјештина понашања.

Едукативни тим су чинили Зорана Љепојевић, дипломирани психолог, Невен Сакан, дипломирани социјални радник и Драгица Јовановић, виша медицинска сестра.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка