Јавне набавке 2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Гориво за службена возила

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – Стоматолошки материјал Лот 3. Лијекови у стоматологији.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Стоматолошки материјал Лот 2. Остали стоматолошки материјал

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Стоматолошки материјал Лот 1. Материјал за зубну технику

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Реагенси и потрошни материјал

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – Реагенси и потрошни материјал

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Лот 2. Игле и наставци за пипете

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Реагенси за биохемијске претраге компатибилни за апарат RESPONS 910

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – Лот 2. Игле и наставци за пипете

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Лот 1. Вакутајнери

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Збрињавање медицинског отпада Лот 2. Збрињавање хемијског и фармацеутског отпада

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Збрињавање медицинског отпада Лот 1. Збрињавање инфективног отпада и оштрих предмета

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Набавка огревног дрвета

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Набавка пелета

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – Вакцине против грипе

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – CR System – Уређај за дигитализацију РТГ апарата

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – гинеколошка ултразвучна сонда