О нама

РАЗВОЈНИ ПУТ УСТАНОВЕ

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ГРАДИШКА од 1945. године развијао се кроз сљедеће фазе:

I. Срески народни одбор Босанска Градишка – од 1945. до 23.04.1947. године;

II. Среска здравствена станица Босанска Градишка – од 24.04.1947. до 28.02.1953. године;

III. Дом народног здравља Босанска Градишка – од 01.03.1953. до 30.09.1966. године;

IV. Медицински центар Босанска Градишка – од 01.10.1966. до 31.12.1978. године;

V. РО Медицински центар Босанска Градишка

– ООУР Основне здравствене заштите – од 01.01.1979. до 31.12.1980. године;

VI. СОУР Медицинско-факултетски центар Бања Лука

– РО Медицински центар Босанска Градишка

– ООУР Дом здравља Босанска Градишка – од 01.01.1981. до 24.10.1994. године

VII. ЈЗУ Дом здравља Градишка – од 25.10.1994. године до сада.

Досадашњи руководиоци ЈЗУ Дом здравља Градишка су:

Прим. др Славко Дуњић, специјалиста опште медицине (1989-2003)

Прим. др Саво Станишљевић, специјалиста пнеумофтизиологије (2004-2008)

Прим. др Богдан Миленковић, специјалиста епидемиологије (2008-2013)

Прим. др Тихомир Михајловић, специјалиста породичне медицине (2013-2014)

Прим. др Милан Шврака, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом (2014-2016)

Прим. др Тихомир Михајловић, специјалиста породичне медицине (2016-2018)

Прим. др Весна Глувић Челић, специјалиста медицинске биохемије (2018-)

Руководни тим:

Прим. др Весна Глувић Челић

Прим. др Весна Глувић Челић

спец. медицинске биохемије

директор

Прим. др Весна Глувић Челић

спец. медицинске биохемије

Весна Манојловић

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе

главна сестра

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе