О нама

РАЗВОЈНИ ПУТ УСТАНОВЕ

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ГРАДИШКА од 1945. године развијао се кроз сљедеће фазе:

I. Срески народни одбор Босанска Градишка – од 1945. до 23.04.1947. године;

II. Среска здравствена станица Босанска Градишка – од 24.04.1947. до 28.02.1953. године;

III. Дом народног здравља Босанска Градишка – од 01.03.1953. до 30.09.1966. године;

IV. Медицински центар Босанска Градишка – од 01.10.1966. до 31.12.1978. године;

V. РО Медицински центар Босанска Градишка

– ООУР Основне здравствене заштите – од 01.01.1979. до 31.12.1980. године;

VI. СОУР Медицинско-факултетски центар Бања Лука

– РО Медицински центар Босанска Градишка

– ООУР Дом здравља Босанска Градишка – од 01.01.1981. до 24.10.1994. године

VII. ЈЗУ Дом здравља Градишка – од 25.10.1994. године до сада.

Досадашњи руководиоци ЈЗУ Дом здравља Градишка су:

Прим. др Славко Дуњић, специјалиста опште медицине (1989-2003)

Прим. др Саво Станишљевић, специјалиста пнеумофтизиологије (2004-2008)

Прим. др Богдан Миленковић, специјалиста епидемиологије (2008-2013)

Прим. др Тихомир Михајловић, специјалиста породичне медицине (2013-2014)

Прим. др Милан Шврака, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом (2014-2016)

Прим. др Тихомир Михајловић, специјалиста породичне медицине (2016-2018)

Прим. др Весна Глувић Челић, специјалиста медицинске биохемије (2018 – 2021)

Синиша Аџић, мр економских наука (2021-2022)

Др Слађана Тепавац, спец. епидемиилогије (2023 – )

Руководни тим:

др Слађана Тепавац

др Слађана Тепавац

спец. епидемиологије

директор

др Слађана Тепавац

спец. епидемиологије

Весна Манојловић

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе

главна сестра

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе