Носиоци здравствене заштите на подручју општине Градишка

Носиоци здравствене заштите на подручју општине Градишка су здравствене установе, у државном сектору:

Општа болница,
Дом здравља и
Апотекарска установа
и приватном сектору:

приватне медицинске и стоматолошке ординације и апотеке
ЈУ ОПШТА БОЛНИЦА ГРАДИШКА
Општа болница у Градишци је основана у складу са Законом о здравственој заштити од стране Владе Републике Српске на принципу подједнаке доступности свим грађанима (око 105.000) са подручја општина Градишка, Србац и Козарска Дубица.

Основна дјелатност болнице која подразумијева обавезу и бригу у вези са пружањем услуга секундарне здравствене заштите становништву.

ЈУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ГРАДИШКА
Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Градишка становништву општине Градишка пружа здравствене услуге из области примарне и дијела секундарне здравствене заштите у оквиру сљедећих дјелатности:

– Породична медицина,
– Лабораторијска дијагностика примарног и секундарног нивоа,
– Радиологија,
– Хигијенско-епидемиолошка заштита,
– Стоматолошка заштита,
– Хитна медицинска помоћ са превозом пацијената,
– Заштита менталног здравља у заједници,
– Физикална рехабилитација у заједници,
– КСЗ – педијатрија и
– КСЗ – гинекологија.

Организационе цјелине су сљедеће службе и центри:

– Служба породичне медицине,
– Консултативно-специјалистичка служба,
– Хигијенско-епидемиолошка служба,
– Служба лабораторијске дијагностике и
– Стоматолошка служба.

На подручју општине ради 26 тимова породичне медицине, а пацијентима је од јула прошле године на услузи новоформирани Примарни тим. Овај тим је смјештен у простријама Хитне помоћи и његов задатак је да прима пацијенте којима, због многих разлога нису доступни њихови породични љекари.

Поред Примарног тима породичне медицине у 2013. години је формирана и Патронажна служба чији је основни задатак да попуни вакуум између пацијената и љекара. Ова служба, између осталог, врши контролу и увид над примјеном прописане лијечничке тарапије, обилази тешко обољеле пацијенте и пацијенте у стању социјалне потребе, који нису у могућности да дођу до љекара.

ЈЗУ „Апотека Градишка“

Јавна здравствена установа „Апотека Градишка“ функционише у овом облику организовања од 29. маја 2009. године, када је Скупштина општине Градишка донијела Одлуку о њеном организовању. Од 25. априла 1994. године до наведеног датума, ова установа је обављала дјелатност под називом „АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА“ п.о. Градишка.

Организационе цјелине су службе, и то:

1. СЛУЖБА АПОТЕКА И АПОТЕКАРСКИХ СТАНИЦА

У саставу ове службе је мрежа апотека и апотекарских станица које покривају цјелокупно подручје општине Градишка снабдијевањем осигураника и становништва лијековима, медицинским средствима и санитетским материјалом.

Апотеке су „Центар“, „Здравље“ и „Мента“ у Градишци, „Нова Топола“ у Новој Тополи, „Козара“ у Горњим Подградцима, „Херба“ у Орахови и „Фармација“ у Лакташима.

Апотекарске станице су „Турјак“ и „Ламинци“ које раде паралелно са тимовима породичне медицине Дома здравља Градишка у тим мјестима.

У свакој апотеци и апотекарској станици могу се добити лијекови на рецепт са Позитивне листе лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске под истим условима како је то регулисано важећим прописима.

2. СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИХ ПОСЛОВА
Ова служба обавља све стручне економско-финансијске, комерцијалне, маркетиншке, правне и техничке послове који су обавезујући и неопходни за законит рад установе.

3. „ГАЛЕНФАРМ“ д.о.о. Градишка

Одлуком Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ Градишка од 7. јуна 2010. године основано је друштво са ограниченом одговорношћу под називом: „Галенфарм – производња лијекова и галенских производа“.
Дана 1. јануара 2011. године „Галенфарм“ је започео самосталан рад.
„Галенфарм“ у оквиру своје основне дјелатности производи сљедеће фармацеутске препарате:
– Лијекови (калии цхлориде – комбиновани прашак),
– Хербални љековити производи,
– Дијететски производи и
– Галенски производи.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка

Ostavite odgovor