Акредитација и сертификација у здравственим установама

Шта је акредитација?

Акредитација је званични поступак којим признато тијело оцјењује и потврђује да здравствена установа задовољава унапријед дефинисане и објављене акредитационе стандарде који се на њу односе.

Признато тијело које организује оцјењивање у Републици Српској је Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске.

Према Закону о здравственој заштити Републике Српске акредитација је добровољна и врши се на захтјев здравствене установе.

Акредитациони стандарди су изјаве и очекивања пацијената, здравствених професионалаца, менаџера и других на основу којих се оцјењује здравствена установа.

Акредитационе стандарде развијају и ревидирају струковна удружења здравствених радника и сарадника, те представници здравствених установа у сарадњи са Агенцијом, а доноси их министар на приједлог АСКВА-е.

Акредитација здравствене установе је признат и свеобухватан метод унапређења квалитета здравствене заштите у свијету који олакшава управљање установама и доприноси:

ефективности (бољи клинички исход),

увођењу промјена у организацији,

унапређењу организационе структуре.

 

Шта је сертификација?

Сертификација здравствених установа је у систем здравствене заштите Републике Српске уведена Законом о здравственој заштити 2009. године као нов приступ са фокусом на сигурност за све учеснике у процесу пружања здравствене заштите.

Сертификација је прописан поступак којим се оцјењује и потврђује да здравствена установа задовољава унапријед дефинисане и објављене стандарде сигурности у процесу пружања здравствене заштите.

Сертификација је обавезна за све здравствене установе, мање је захтјевна и мање специфична од акредитације, односи се увијек на цијелу установу, док је стицање статуса сертификоване установе услов за обављање здравствене дјелатности.

Циљ увођења програма сертификације здравствених установа у здравствени систем РС је успостављање система рада у здравственим установама који омогућава:

  • сигурност пацијената и особља,
  • веће повјерење корисника у здравствени систем,
  • стално унапређење процеса рада,
  • стварање једнаких или приближних услова за пружање здравствених услуга у цијелом систему здравствене заштите Републике Српске,
  • заштита животне средине.

 

Преузето из Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здтавствене заштите РС.

 

др Весна Ковачевић, спец. ургентне и породичне медицине

 

 

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка