ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка – један од ријетких са позитивном оцјеном ревизора

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске објавила је извјештај о проведеној финансијској ревизији ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка дана 20. јула 2020. године.

За финансијске извјештаје ЈЗУ „Дом здравља” Градишка добио је позитивно мишљење, а за усклађеност пословања са законима и другим прописима – мишљење с резервом.

Ревизорски тим Главне службе за ревизију Републике Српске чиниле су Љиљана Топић, Зорана Тодоровић и Данијела Тепић.

Недостаци, због којих је изречено мишљење с резервом за усклађеност пословања ЈЗУ „Дом здравља” Градишка са законима и другим прописима су сљедећи:

– Ослобађање од плаћања партиципације вршено је за запослене који не припадају категоријама лица ослобођених од партиципације према одредбама Закона о здравственом осигурању и Правилнику о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту.
– Обрачун увећања плате запосленим по основу стажа осигурања вршен је на основицу која поред основне плате садржи увећање по основу услова рада и рада ноћу, што није у складу са Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске први пут је провела финансијску ревизију ЈЗУ „Дом здравља” Градишка.

ЈЗУ „Дом здравља” Градишка један је од свега 4 дома здравља у Републици Српској (од до сада ревидираних 24) који су добили позитивну оцјену ревизора за једну од компоненти финансијске ревизије – 3 су добила за финансијске извјештаје, а 1 за усклађеност са законима, а ниједан за обе компоненте финансијске ревизије.

Извор: портал revizije.info

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка