Превенција и управљање стресом у кризним ситуацијама: Принципи, реакције и начини самозаштите у ситуацији изазваној корона вирусом (COVID-19) – Информације за особе у изолацији – брошура

Брошура представља водич за самостално управљање стресом у кризним ситуацијама, посебно у околностима изазваним пандемијом COVID-19, и у њој се налазе описани знаци упозорења настанка потешкоћа у психолошком функционисању уз мјере опште здравствене и менталне самозаштите.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка