Презентација на тему „Функционисање здравственог система и надлежности локалне самоуправе у области здравства“

Дана 24.10.2019. године испред ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка Тања Чагљевић, начелник Службе за правне, кадровске и опште послове одржала је презентацију одборницима градске скупштине на тему „Функционисање здравственог система и надлежности локалне самоуправе у области здравства“, а у склопу реализације Програма обуке одборника града Градишка за 2019. годину.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка