Друга годишња надзорна посјета у поступку акредитације Центра за заштиту менталног здравља

У Центру за заштиту менталног здравља ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 28. маја 2019. године обављена је друга годишња надзорна посјета у поступку акредитације Центра за заштиту менталног здравља. Оцјењивачи Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) др Јелена Бошковић и Свјетлана Комљеновић Векић похвалиле су рад Центра за заштиту менталног здравља и ниво услуга које се пружају њиховим корисницима.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка