Први симпозијум ургентне медицине

У периоду од 24. до 26. јуна 2021. године, у Мостару је одржан први симпозијум медицинских сестара и техничара ургентне медицине и хитне помоћи ”First symposium of emergency medicine & critical care nursing” у организацији Ресусцитационог савјета Републике Српске и Удружења хитних медицинских техничара Федерације Босне и Херцеговине. У склопу “12th days of BHAAS” медицински техничари из Службе хитне медицинске помоћи ЈЗУ “Дом Здравља” Градишка, Саша Митровић и Славиша Павловић узели су активно учешће у овом стручном скупу и доприњели развоју сестринства и ургентне медицине.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка