Екстерне контроле у Служби лабораторијске дијагностике

Да би смо пружили што боље услуге нашим пацијентима Служба лабораторијске дијагностике током цијеле године , поред свакодневних интерних контрола,  спроводи и екстерне контроле. Своју оспособљеност провјеравамо извођењем тестирања EQA – “екстерне процјене квалитета рада” , која има више од 55.000 учесника у 134 земље.

Квалитет рада и повјерење у резултате и аналитичке методе потврђујемо кроз учешће у програму Randox International Quality Assessment Scheme – United Kingdam. Као и претходних година потврду у исправност рада и резултате анализа , дајемо на увид сертификате за програме:

  1. Биохемијских анализа ( Monthly clinical chemistry programme )
  2. Имунохемијских анализа ( Monthly immunoassay programme )
  3. Хематолошких анализа ( Monthly haematology programme )
  4. Гликозилираног хемоглобина( Glycated hemoglobin programme ) и
  5. Коагулације ( Coagulation programme )
1.RIQAS-182491-442455-MC-019-CERT

2.RIQAS-182491-442455-MI-020-CERT

3.RIQAS-182491-442455-MH-015-CERT

4.RIQAS-182491-442455-G-017-CERT

5.RIQAS-182491-442455-CO-014-CERT

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка