Пројекат менталног здравља у Босни и Херцеговини

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Федерално министарство здравства заједно са Asocijacijom XY, а у сарадњи са владом Швајцарске проводе „Пројекат менталног здравља у Босни и Херцеговини, Фаза III (2018-2022)“ у којој су планиране супервизијске посјете Центру за заштиту менталног здравља ЈЗУ
„Дом здравља“ Градишка.

У Центру за заштиту менталног здравља ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 5. априла 2019. године организована је супервизијска посјета од стране сертификованих тренера Мире Спремо и Бранке Здјелар.

Супервизијске посјете су осмишљене да подрже пружање услуге координисане бриге на радном мјесту, у свакодневном раду са корисницима који пате од тешких менталних поремећаја и имају мултипле потребе и побољшају њен квалитет, односно да омогуће имплементацију и евалуацију примјене координисане бриге у центрима за ментално здравље. Крајњи резултат супервизијских посјета је да доведе до тога да примјена приступа координисане бриге допринесе бољим здравственим исходима, бољој квалитети живота и већем задовољству корисника услуга у области менталног здравља. Један од циљева је и да се идентификују одређене потешкоће у примјени приступа, отклоне нејасноће у раду и подигне ниво мотивације за примјену истог.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка