ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка у борби са вирусом корона

Радници ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка се успјешно сналазе и боре са новонасталом ситуацијом изазваном вирусом корона (SARS-CoV-2).

Љекари и техничари користе потпуну опрему за рад у оваквим условима а пацијенти су обавезни да носе заштитне маске и рукавце и на тај начин спријече даље ширење вируса.

На наредним фотографијама може се видјети како изгледа свакодневни рад појединих служби ове Установе.

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка