Дјелокруг рада Хигијенско-епидемиолошке службе ЈЗУ „Дом здравља Градишка“

Све услуге Хигијенско-епидемиолошке службе односе се на:

– услуге уговорене са Фондом здравственог осигурања,

– услуге које се финансирају из буџета Општине Градишка кроз „Програм превентивних активности на подручју општине Градишка“ и

– услуге трећим лицима.

  1. Услуге које су уговорене са Фондом здравственог осигурања, дефинисане у складу са Законом о заштити од заразних болести и других Закона везаних за заштиту здравља становништва. Те услуге које се пружају цјелокупном становништву, односно на читавом подручју општине Градишка су сљедеће:

1.1. Епидемиолошки надзор, који подразумијева:

– дневне евиденције обољења од заразних и одређених незаразних болести,

– пријаве епидемија заразних болести,

– праћење и проучавање хигијенско-епидемиолошких услова који утичу на оболијевање,

– тимска епидемиолошка извиђања насеља и колектива,

– израда анализа, извјештаја и информација о кретању заразних болести,

– контрола и израда информација о санитарно-хигијенском стању дјечијих установа, школа и домова.

1.2. Мјере које се проводе некон појаве појединачних случајева и епидемија заразних болести:

– тимска епидемиолошка испитивања код појаве заразних болести,

– здравствени надзор над лицима из контакта са обољелим,

– израда приједлога мјера за ликвидацију епидемија,

– провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама,

– контрола снабдјевања водом по епидемиолошким индикацијама,

– здравствено васпитни рад са обољелим и контактима,

– здравствени надзор над клицоношама,

– контрола провођења противепидемијских мјера,

1.3. Вакцинације

– вакцинација по епидемиолошким индикацијама,

– антирабична обрада,

– израда плана и организовање вакцинације становништва у ванредним приликама,

– израда програма и плана вакцинације за текућу годину,

– израда годишњег извјештаја о успјеху вакцинације.

  1. Услуге које се финансирају из буџета Општине Градишка кроз „Програм превентивних активности на подручју општине Градишка“ су сљедеће:

2.1. Сузбијање ектопаразитоза

– прегледи на паразитозе,

– третирање инфестираних и едукација,

2.2. Надзор над водоснабдјевањем

– санитарно технички преглед водног објекта,

– физикални преглед воде,

– хемијски преглед воде,

– бактериолошки преглед воде,

– дезинфекција воде,

– одређивање резидуалног хлора у води на терену,

– савјети власницима о отклањању недостатака на водним објектима.

2.3. Дезинфекција школских и предшколских објеката

– континуирано снабдијевање дезинфекционим средствима,

– инструкције о начину примјене особља задуженог за одржавање хигијене,

– контрола вршења дезинфекције.

2.4. Дезинфекција и дезинсекција контејнера и пунктова за прикупљање чврстих отпадних материја,

– наизмјенично у току љетних мјесеци у складу са програмом.

2.5. Систематска дератизација у складу са Наредбом СО Градишка.

  1. Услуге трећим лицима се односе на:

– спровођење здравственог надзора над лицима на одређеним пословима (издавање санитарних књижица),

– едукација кроз курсеве хигијенског минимума,

– биолошке контроле стерилизације,

– издавање атеста за водоснабдијевање,

– услуге дезинфекције, дезинсекције и  дератизације по позиву грађана и привредних субјеката.

 

 

Прим. др Богдан Миленковић, спец. епидемиологије