Одржан састанак на тему „Анализа и евалуација међусекторске сарадње између потписница Протокола о сарадњи“

25.12.2017. године у амфитеатру ЈЗУ Болница Градишка одржан је састанак на тему „Анализа и евалуација међусекторске сарадње између потписница Протокола о сарадњи“.

На почетку састанка директор ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка прим. др Тихомир Михајловић поздравио је све присутне и отворио састанак, а даљи ток састанка водила је мр сц. мед. др Ивана Симић Медојевић, начелник Центра за заштиту менталног здравља.

На састанку су учествовали представници Основног суда Градишка, представници Центра за социјални рад Градишка, представници Полицијске управе Градишка, представници Неуропсихијатријског одјељења ЈЗУ Болница Градишка, те представници служби ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка: Центра за заштиту менталног здравља, Службе хитне медицинске помоћи, Службе за правне, кадровске и опште послове, и сви су се активно укључили у дискусију гдје је велики акценат стављен на породично насиље.

Овакав вид сарадње олакшава свакодневни рад свим професионалцима и поменутим установама, те доводи до бржег и професионалнијег рјешавања текућих проблема.

 

 

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка